Παρεχόμενες Υπηρεσίες Μεταφορών

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μεταφορών σε όλα τα νησιά του Αιγαίου με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Με το ιδιόκτητο πλοίο ανοικτού τύπου (ferry boat) Φ/Γ – Ο/Γ Αγ. Αντώνιος, εκτελεί δρομολόγια από την Ελευσίνα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα αλλά και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί.
Το είδος των φορτίων που δύναται να μεταφέρει, ποικίλει και περιλαμβάνει από βυτιοφόρα οχήματα εύφλεκτων υλών έως και μηχανήματα έργων, μηχανολογικό εξοπλισμό, παλέτες γενικού φορτίου κ.α.
Σαφώς, τόσο τα δρομολόγια του σκάφους όσο και οι υπηρεσίες που παρέχουμε διαμορφώνονται με γνώμονα το όφελος των πελατών μας.

Εύφλεκτα φορτία

Το προσωπικό και πλήρωμα της Άγιος Αντώνιος Ν.Ε. κατέχει εμπειρία δεκαετιών στην θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - οχημάτων. Σε αυτά τα φορτία περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες προϊόντων του ADR όπως υγρά και αέρια καύσιμα, εκρηκτικά, λιπαντικά, βιομηχανικά αέρια, απόβλητα κ.α..

Ζητήστε Προσφορά

Μηχανήματα – Ειδικά φορτία

Το Φ/Γ – Ο/Γ Αγ. Αντώνιος είναι σκάφος ανοικτού τύπου (ferry boat) με αποτέλεσμα να έχει δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων και ψηλών φορτίων όπως μηχανήματα έργων, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ανεμογεννήτριες κ.α.. Αυτό εξυπηρετεί εργοτάξια, βιομηχανίες και επιχειρήσεις όχι μόνο σε μεγάλα λιμάνια αλλά και σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως μικρά και απομακρυσμένα νησιά.

Ζητήστε Προσφορά

Γενικό φορτίο

Η Άγιος Αντώνιος Ν.Ε. μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μεταφορικών εταιρειών γενικού φορτίου καθώς διαθέτει την υποδομή για τοποθέτηση οχημάτων χωρίς τον ελκυστήρα (ασυνόδευτα). Επίσης, κατά την θερινή περίοδο όπου η μεταφορά με επιβατηγά πλοία καθίσταται προβληματική (λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης), το σκάφος μας αποτελεί αξιόλογη λύση

Ζητήστε Προσφορά

Παλέτες

Σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η εταιρεία μας αποτελεί η δυνατότητα μεταφοράς παλετών χύμα όπως ζωοτροφές, εμφιαλωμένα νερά, λιπαντικά, κάρβουνα κ.α.. Το Φ/Γ – Ο/Γ Αγ. Αντώνιος διαθέτει ανυψωτικό περονοφόρο όχημα με το οποίο πραγματοποιείται η φορτοεκφόρτωση των παλετών σε οχήματα από τον λιμένα αναχώρησης στον τόπο προορισμού.

Ζητήστε Προσφορά

Χρειάζεστε κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία μεταφοράς;